Vivento
4V referentie-overzicht

De 4V’s zijn van toepassing op alle situaties waar mensen samenwerken. Het is dan ook niet voor niets dat onze ervaring is verspreid over nagenoeg alle sectoren. Immers waar mensen samenwerken is ‘onderhoud’ wenselijk en herstel soms nodig op het gebied van Veiligheid, Vertrouwen, Verbinding en Vrijheids beleving.

Referenties

Van alle genoemde bedrijven zijn referenties beschikbaar en kunnen we u, na toestemming, ook de casuïstiek voorleggen die daar aan de orde is geweest.

4V effect in de zorg

Onze ervaring binnen de zorgsector is opgebouwd bij:

 • Zorgcentrum Moerborch Heerenveen
 • SEIN klinieken Zwolle
 • Karakter Ede
 • Hanzeheerd Hattem / Heerde
 • Driezorg Zwolle
 • Zorggroep Charim Veenendaal / Zeist
 • Leliezorggroep Veenendaal / Den Haag
 • Combiwel (welzijn) Amsterdam
 • Timon (jeugdzorg) Zeist

4V effect in het onderwijs

Onze ervaring binnen het onderwijs is opgebouwd over de volle breedte van de sector, van basisscholen tot universiteiten:

 • IRIS Basisscholen (BO) Kampen
 • Codenz (BO) Dronten
 • GPO-WN (BO) West Nederland
 • GSR (VO) Rotterdam / Rijswijk
 • Greijdanus (VO) Zwolle / Meppel / Hardenberg
 • Landstede (ROC) Zwolle / Dalfsen
 • Friesche Poort (ROC) Sneek
 • Menso Alting (ROC) Zwolle / Groningen
 • Van Hall Larensteijn (HBO) Leeuwarden / Arnhem
 • Windesheim (HBO) Zwolle
 • VIAA (HBO) Zwolle
 • Universiteit Nijenrode Breukelen
 • Universiteit van Wageningen

4V effect in de profit sector

Onze ervaring binnen de profit-sector is opgebouwd bij vele bedrijven, varierend van Multi-national tot de kleinere onderneming, o.a. bij:

 • Siemens Den Haag
 • Rabobank Salland Deventer
 • Toyota Industrial Handling Ede
 • Teijin Twaron  (ex. AKZO) Arnhem / Emmen / Delfzijl
 • C-commit  (detachering) Arnhem
 • Start (detachering) Leeuwarden
 • Arch-IT Emmeloord
 • Lankhorst Recycling Sneek
 • IJntema Carrosseriebouw Heerenveen
 • Visser & Smit Hanab Amersfoort
 • Knolbouw Hasselt
 • Breman (installatie) Genemuiden, etc.
 • Volvo Trucks Nederland Rotterdam
 • Installatie Techniek Nederland Ede

4V effect in de non-profit

Onze ervaring binnen de non-profit-sector is opgebouwd bij vele verschillende organisaties met zeer uiteenlopende culturen, van politie tot gemeentelijke overheden, van stichtingen tot diverse media en/of consultancy bedrijven zoals:

 • Sociaal Werk Nederland Utrecht
 • Divosa Utrecht
 • CBR Arnhem / Eindhoven
 • Politie Noord-Holland Noord Alkmaar
 • Politie Zuid-Holland Zuid Dordrecht
 • Gemeente Oldebroek
 • Gemeente Zwartewaterland
 • Gemeente Deventer
 • Compassion Apeldoorn
 • Woord & Daad Dordrecht
 • EO Hilversum
 • GNR Veenendaal
 • Gasunie Groningen
 • YMCA Zwolle
 • Leger des Heils Almere / Hattem
 • Het Oversticht Zwolle