Mensen zijn relationele wezens en bedoeld om zich te verbinden. In de verbinding met de ander kom je werkelijk tot je recht. Dat is waar wij als Vivento in geloven. Vanuit deze overtuiging kijken wij anders naar mensen. We kijken graag vanuit onze 4V visie.

 

Deze 4V bril geeft zicht op wat mensen ten diepste beweegt. Ieder mens heeft namelijk een grote behoefte aan: Veiligheid, Vertrouwen, Verbinding en Vrijheid.

 

Het 4V effect

In dit filmpje maak je kennis met het 4V effect. Met wat er nodig is om vrijheid te ervaren in verbinding. En wat dat voor effect genereert.

Voor wie zich verder wil verdiepen

Misschien maken de 4V's iets van verlangen in je los. En stel je jezelf de vraag: Zou het kunnen, echte verbinding? Wat kan ik zelf doen? We wijzen je graag op onze coaching, leergangen en teamcoaching. Je kunt ook doorlezen over de 4V's. We gaan ze alle vier bij langs en je ontdekt waar je kunt beginnen als jij wilt bouwen aan:

Veiligheid

Het fundament veiligheid is onmisbaar in een mensenleven en dus ook in het tot stand brengen van de verbinding.

Door crisis, targetdruk, taakgerichtheid en bv. voortdurende verandering staat de veiligheid vaak onder druk. Mensen voelen zich niet meer gezien, weten niet waar ze aan toe zijn, ontvangen geen erkenning en gaan overleven. Veiligheid wordt daarom vooral gebouwd door:

 • Duidelijkheid (over doel en verwachtingen)
 • Respect voor elkaar
 • Heldere grenzen
 • Oprechte interesse voor elkaar
 • Geborgenheid en transparantie
 • Angst onder ogen te zien (worst-case benoemen)

 

Vertrouwen

Onderling vertrouwen is, net als veiligheid, onmisbaar voor ieder mens. Zowel ons zelfvertrouwen als het vertrouwen in de ander loopt steeds vaker, mede door onveilige situaties, schade op. Vertrouwen kan worden versterkt of worden hersteld door onder andere aandacht te hebben voor:

 • Openheid en transparantie
 • Trouw te zijn aan jezelf en de ander
 • Beloftes waarmaken en oog te houden voor detail
 • Oog te hebben voor elkaars kwaliteiten
 • Kwetsbaarheid te tonen
 • Ruimte (vanuit mildheid) om fouten te maken.

 

Verbinding

Vanuit deze twee basiselementen veiligheid en vertrouwen kan een (h)echte verbinding worden opgebouwd. Een verbinding waarin mensen tot hun recht komen en er synergie kan ontstaan. Juist in een geïndividualiseerde wereld is herstel van verbinding broodnodig.  Verbindingen en relaties worden bekrachtigd door:

 • Echt te luisteren naar elkaar
 • Het besef van wederzijdse afhankelijkheid
 • In alle echtheid er te kunnen zijn (met alles wat er is)
 • Regelmatige contactmomenten
 • Mooie balans in het geven en ontvangen

 

Vrijheid

De werkelijke toetsing van een (h)echte verbinding is te vinden in de mate van vrijheidsbeleving. Is iemand echt vrij om te zeggen wat er op zijn hart ligt? Geeft het besef van vrijheid ook het bijbehorende verantwoordelijkheidsgevoel?
Voor alle duidelijkheid; wij definiëren vrijheid niet als: 'Alles kunnen doen en laten wat je maar wilt!'
Deze vrijheid gaat dieper, nl. er is iemand die er voor mij kan en wil zijn en wordt zichtbaar in:

 • Onderlinge vrijmoedigheid om elkaar de waarheid te zeggen
 • Een toename van creativiteit en daadkracht
 • Het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • Ervaren van rust en vrede terwijl er mooie resultaten worden geboekt

 

Kortom, door aan veiligheid en vertrouwen te bouwen, gaan mensen zich verbinden. Vrijheid is het logische gevolg. Vrije mensen zijn ondernemender, creatiever en nemen hun verantwoordelijkheid. Zo komen mensen meer tot hun recht en ontstaat er een prachtige flow in organisaties.

 

"Voor mij zijn de 4 V’s van Vivento vierdimensionaal. Verbinden betekent vaak dat er iemand tegenover je staat waarmee je je verbind. Er is niets zo moeilijk dan werkelijk verbinden en kijken of je jezelf kan vinden door de ander en dat andersom ook gebeurt. Elke dag ben ik daarmee bezig. Als je dat doet, leer je elkaar kennen en dat overkomt je. Het betekent dat het niet persé zo zal gaan als jezelf wilt. Dat is voor mij verbinden. Daardoor ontstaat ook Vrijheid, want als er iets gebeurt tussen twee mensen, kan de een de ander ook de ruimte geven voor invulling. Dit doe ik, omdat ik erop Vertrouw dat de ander ook zo met mij omgaat en dan komen we tot iets. Daardoor wordt het ook Veilig en kan ik mij ontspannen. Het is vierdimensionaal, omdat het alleen werkt als ik het ook zo in gang zet in de relatie met de Heer." - Jacqueline Beekman (deelnemer 4V leaders)

 

Meer weten over coaching vanuit de 4V's of wil je geïnspireerd worden? Dan verwijzen we je graag door naar het aanbod van Vivento.

Je kunt je ook aanmelden voor een gratis 4V gesprek of het boek bestellen.