De 4V’s zijn van toepassing op alle situaties waar mensen samenwerken. Het is dan ook niet voor niets dat onze ervaring is verspreid over nagenoeg alle sectoren. Immers waar mensen samenwerken is ‘onderhoud’ wenselijk en herstel soms nodig op het gebied van Veiligheid, Vertrouwen, Verbinding en Vrijheids beleving.

 

Referenties

Van alle genoemde bedrijven zijn referenties beschikbaar en kunnen we u, na toestemming, ook de casuïstiek voorleggen die daar aan de orde is geweest.

 

4V effect in de zorg

Onze ervaring binnen de zorgsector is opgebouwd bij:

 • Zorgcentrum Moerborch Heerenveen
 • SEIN klinieken Zwolle
 • Karakter Ede
 • Hanzeheerd Hattem / Heerde
 • Driezorg Zwolle
 • Zorggroep Charim Veenendaal / Zeist
 • Leliezorggroep Veenendaal / Den Haag
 • Combiwel (welzijn) Amsterdam
 • Timon (jeugdzorg) Zeist

 

4V effect in het onderwijs

Onze ervaring binnen het onderwijs is opgebouwd over de volle breedte van de sector, van basisscholen tot universiteiten:

 • IRIS Basisscholen (BO) Kampen
 • Codenz (BO) Dronten
 • GPO-WN (BO) West Nederland
 • GSR (VO) Rotterdam / Rijswijk
 • Greijdanus (VO) Zwolle / Meppel / Hardenberg
 • Landstede (ROC) Zwolle / Dalfsen
 • Friesche Poort (ROC) Sneek
 • Menso Alting (ROC) Zwolle / Groningen
 • Van Hall Larensteijn (HBO) Leeuwarden / Arnhem
 • Windesheim (HBO) Zwolle
 • VIAA (HBO) Zwolle
 • Universiteit Nijenrode Breukelen
 • Universiteit van Wageningen

 

4V effect in de profit sector

Onze ervaring binnen de profit-sector is opgebouwd bij vele bedrijven, varierend van Multi-national tot de kleinere onderneming, o.a. bij:

 • Siemens Den Haag
 • Rabobank Salland Deventer
 • Toyota Industrial Handling Ede
 • Teijin Twaron  (ex. AKZO) Arnhem / Emmen / Delfzijl
 • C-commit  (detachering) Arnhem
 • Start (detachering) Leeuwarden
 • Arch-IT Emmeloord
 • Lankhorst Recycling Sneek
 • IJntema Carrosseriebouw Heerenveen
 • Visser & Smit Hanab Amersfoort
 • Knolbouw Hasselt
 • Breman (installatie) Genemuiden, etc.
 • Volvo Trucks Nederland Rotterdam
 • Installatie Techniek Nederland Ede

 

4V effect in de non-profit

Onze ervaring binnen de non-profit-sector is opgebouwd bij vele verschillende organisaties met zeer uiteenlopende culturen, van politie tot gemeentelijke overheden, van stichtingen tot diverse media en/of consultancy bedrijven zoals:

 • Sociaal Werk Nederland Utrecht
 • Divosa Utrecht
 • CBR Arnhem / Eindhoven
 • Politie Noord-Holland Noord Alkmaar
 • Politie Zuid-Holland Zuid Dordrecht
 • Gemeente Oldebroek
 • Gemeente Zwartewaterland
 • Gemeente Deventer
 • Compassion Apeldoorn
 • Woord & Daad Dordrecht
 • EO Hilversum
 • GNR Veenendaal
 • Gasunie Groningen
 • YMCA Zwolle
 • Leger des Heils Almere / Hattem
 • Het Oversticht Zwolle

Verbinden is mijn werk

Met plezier naar je werk gaan, elkaar vertrouwen en een stapje extra willen doen, het is allemaal afhankelijk van hoe je met elkaar verbonden bent. Verbinding is cruciaal voor het succes van de organisatie. Onbewust wist ik dit al, maar door de leergang van Vivento heb ik het nu helderder in beeld. Ik kan het nu sneller bespreekbaar maken en mensen helpen om met elkaar te verbinden.

Lees meer »

Wij krijgen de sleutels van het huis

De leergangen van Vivento hebben mij geholpen om me meer bewust te worden van de invloed die ik heb als leidinggevende op ons team. Het verder integreren van kernwaarden als veiligheid en vertrouwen heeft bewerkstelligd dat we een team hebben met mensen die oog hebben voor elkaar. Ons personeelsverloop is denk ik mede daardoor laag en de teamgeest hoog. 

Lees meer »

Meer en meer 4V manager

Mijn ontwikkeling is er een van meer en meer gaan zien dat het echte kapitaal in mensen zit. Eerder was ik in mijn contact met medewerkers vooral gericht op hun professie, maar ik ben gaan inzien dat de professie wel mee komt als de mens voorop staat. Het is een variatie op de bekende uitspraak over teamwork: 1+1=3. Van Vivento heb ik geleerd: 1,5+1,5=3. In verbinding met elkaar groei je allebei van 1 naar 1,5.

Lees meer »