Intro

Het Notitieboekje van Vivento is een 'old-school' hulpmiddel om je eigen ontwikkelproces te ondersteunen, te monitoren en te verankeren. Dit boekje wordt je door Vivento ter beschikking gesteld, als je gekozen hebt voor één van de hiernaast genoemde leer- en ontwikkeltrajecten. 

In dit notitieboekje bevind zich een QR-code waarmee je op deze (grotendeels afgeschermde) site beland. Middels een persoonlijke code krijg je toegang tot het afgeschermde gedeelte met informatie, behorende bij het leertraject waar jij aan deelneemt.

Theorie & modellen

Als brede basis onder alle leertrajecten gebruiken wij de volgende theoretische kaders:

De achtergrond en uitwerking van deze kaders vindt u (binnenkort), via bovenstaande linken.

Let op:

Indien je tijdens het surfen op het afgeschermde deel van deze site kiest voor een link naar reguliere informatie, dan dien je in het hoofdmenu 'Inspiratie' te klikken op de optie 'Notitieboekje'. Vervolgens keer je terug naar deze web-pagina, zodat je via de link van jouw leertraject opnieuw toegang krijgt tot het afgeschermde gedeelte.