Meer en meer 4V manager

Mijn ontwikkeling is er een van meer en meer gaan zien dat het echte kapitaal in mensen zit. Eerder was ik in mijn contact met medewerkers vooral gericht op hun professie, maar ik ben gaan inzien dat de professie wel mee komt als de mens voorop staat. Het is een variatie op de bekende uitspraak over teamwork: 1+1=3. Van Vivento heb ik geleerd: 1,5+1,5=3. In verbinding met elkaar groei je allebei van 1 naar 1,5.

 

Verbinding vanuit gelijkwaardigheid

Ik werk in een organisatie waar we van oudsher vrij hiërarchisch waren ingesteld. Als je als medewerker bij je leidinggevende aan tafel zat, was er een duidelijk verschil. In plaats van die verticale verbinding, zoek ik naar een horizontale verbinding. Verbinding vanuit gelijkwaardigheid, als mensen onder elkaar. Ja, er blijft een verschil en ik hak soms de knopen door op basis van mijn positie. Maar ik luister altijd naar de mensen die daar gewoon meer vanaf weten dan ik.

 

"Professie komt wel mee als de mens voorop staat"

 

Eerst ruimte aan de ander

Dat betekent bijvoorbeeld dat ik tijdens een overleg met een van mijn managers niet meteen mijn lijstje afwerk. Hoe het met iemand persoonlijk gaat kan ook aan bod komen en voordat ik mijn punten inbreng, geef ik eerst ruimte aan de ander. Gezien de omvang van de organisatie kan ik niet meer van alle medewerkers weten wie hun partners zijn, maar ik vind het wel belangrijk dat de afdelingshoofden en managers het wel weten en dat is de cultuur die ik probeer in te brengen.

 

Berto Smelt
Financieel manager Breman Installatiegroep
Directeur Breman Centrale Diensten


 »