Als Vivento informeren we je middels deze privacyverklaring graag over hoe wij met jouw gegevens omgaan en op welke manier je regie kunt uitoefenen over de persoonsgegevens die wij van je opslaan.

 

Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die je ons geeft als je jouw gegevens met ons deelt. Dat betekent dat we als bureau interne afspraken hebben over de omgang en opslag van jouw gegevens en dat we onze hard- en software goed beveiligen om oneigenlijke toegang te voorkomen.

 

Vivento is geen ‘data-driven’ organisatie, onze opslag van persoonsgegevens is ook zeer beperkt. Bij Vivento draait het om verbinding tussen mensen. De meest vertrouwelijke informatie die je ons geeft, is niet digitaal maar tijdens contactmomenten in 1-op-1 coaching of tijdens teamsessies. De gegevens die je dan met ons deelt, geven we alleen door in de volgende gevallen:

  • Met jouw uitdrukkelijke toestemming, aan je teamleider of manager. (Denk aan een startdocument of een evaluatieverslag. In de meeste gevallen vragen we jou zelf om dit op te sturen.)
  • Geanonimiseerd, in het kader van onze eigen professionele vorming. (Denk aan het inbrengen van een casus tijdens intervisie.)
  • Tijdens een werkoverleg van een Vivento-medewerker met zijn leidinggevende, om onze kwaliteit van dienstverlening te waarborgen.

Met de laatste twee ga je akkoord als je tekent voor de overeenkomst. Mocht je hier niet mee akkoord gaan, dan kunnen we dat opnemen in de afspraken die we met je maken.

 

Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens?

  • In het kader van een teamcoachingstraject: als jijzelf, je teamleider, - manager of collega jouw gegevens doorstuurt zodat we je informatie over het teamtraject kunnen toesturen of kunnen bellen voor een telefonische intake.
  • In het kader van persoonlijke coaching: als je door een coach van Vivento gecoacht wil worden, stuur je ons je gegevens toe. Zodat we contact met je kunnen hebben en in staat zijn om je te begeleiden.
  • In het kader van de 4V Teamscan: als jouw team de 4V Teamscan maakt, sturen we ieder teamlid via de e-mail een link toe. Jouw antwoorden in de 4V Scan, krijg je persoonlijk teruggekoppeld en worden niet gedeeld met iemand anders buiten Vivento.
  • In het kader van de 4V Masterclass: Voor het ontvangen van extra informatie of content waarin de desbetreffende geïnteresseerd is. Daarnaast vragen we bij aankoop van de training om de daarvoor benodigde gegevens.
  • Bij bezoek aan de website vivento.nl: we maken gebruik van Google Analytics om bezoekersgegevens bij te houden. We gebruiken daarbij een functie om je IP-adres te anonimiseren, zodat we niet kunnen achterhalen wie onze website bezoekt. Verder maken we op deze website geen gebruik van cookies.

 

Welke gegevens verwerken wij?

Afhankelijk van de diensten die je bij ons afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

  • Algemene gegevens: NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, functie, geboortedatum, informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier.
  • Persoonlijke gegevens: emoties, behoeften, levensstijl, overtuigingen, belangrijke persoonlijke gebeurtenissen, hulpvragen, doelstellingen voor een coachingstraject, dromen voor de toekomst.

 

Doeleinden en grondslag

Als je een beroep doet op de diensten van Vivento, doe je dat in het algemeen om te groeien als professional en als mens. Het doel waarmee we jouw gegevens verwerken is onze dienstverlening zoals we dat afgesproken hebben in de door ons gezamenlijke getekende overeenkomst. De bijzondere persoonsgegevens die we verwerken, vinden dan ook altijd plaats in het kader van je eigen (team)doelstellingen en passend binnen de overeenkomst.

 

De e-nieuwsbrief versturen we een paar keer per jaar. Deze is bedoeld om te inspireren en onze dienstverlening onder de aandacht te brengen. We verzenden deze alleen naar mensen die daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

 

Mails m.b.t. de 4V masterclass zullen alleen worden gestuurd naar diegene die daarvoor toestemming hebben gegeven bij het invullen van een formulier. Deze mails dienen om de online training onder de aandacht te brengen en het aanbieden van acties omtrent de 4V masterclass.

 

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van Vivento. Denk aan een ICT-beheerder die toegang heeft tot onze computers, de cloudservice waar we onze gegevens opslaan en het boekhoudprogramma van waaruit we facturen versturen. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er met een overeenkomst voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Jouw gegevens blijven jouw gegevens. Je hebt, binnen de verplichtingen die de wet ons stelt, het recht om je gegevens in te zien, te wijzigen en te vernietigen. Een verzoek tot inzage, wijziging, overdracht of vernietiging van gegevens kun je indienen via info@vivento.nl. We zullen daarop contact met je opnemen om aan je verzoek te kunnen voldoen.

 

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

 

Ten slotte: vertrouwelijkheid als basis voor verbinding

Het coachingsvak is een jonge tak van sport, opgekomen met de diensteneconomie. Nog jonger is de huidige wetgeving rondom de bescherming van onze persoonsgegevens. Maar al zo lang er mensen bestaan, delen we onze verhalen met elkaar. Niet opgeslagen op harde schijven, maar in harten en hoofden van mensen. En ook toen al bleken mensen wel of niet te vertrouwen naar de mate waarin ze zorgvuldig omgingen met andermans verhaal. Vertrouwelijkheid (een van onze 4V’s) is een basisvoorwaarde voor Verbinding (nog zo’n V). Dat ligt aan de basis van ons werk, ons contact met jou. Daar zijn we zeer zorgvuldig in, dat mag je van ons verwachten en daar mag je ons op aanspreken. We horen het graag als je ontevreden bent over onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.