In grote bedrijven en organisaties kunnen afdelingen kleine koninkrijkjes worden, waardoor het denken in het grotere belang verloren gaat. Klanten, cliënten of collega's ondervinden daar hinder van omdat er vanuit een beperkte invalshoek naar de wens van de klant gekeken wordt. Hoe doorbreek je dat en zorg je ervoor dat iedereen het grotere belang voor ogen houdt?

 

Social Designers brengen de verbindingen tussen medewerkers op een hoger plan. Social Designers hebben een vrije rol en ondernemen tal van activiteiten op allerlei gebieden. Denk aan: interne communicatie, ruimtelijke indeling, overlegstructuren, training en ontwikkeling. Na afloop van de ‘Social design periode’ zijn er tal van muurtjes tussen medewerkers/afdelingen afgebroken en is het bedrijf verrijkt met nieuwe ‘verbindingsambassadeurs’; mensen die zich inzetten voor meer verbinding.

 

Organisatieontwikkeling nieuwe stijl

Kenmerkend voor Social Design is dat je niet uit je werk wordt gehaald (zoals bij veel training/coaching), maar dat het op je werk plaats vindt. Social Design is letterlijk ‘on the job’. In de kantoren, overlegruimtes, werkplaatsen en kantines van het bedrijf. Via de digitale kanalen en misschien ook wel in de auto’s. Het gaat om kleine aanpassingen in de dagelijkse gang van zaken, daarmee bereiken we een groot effect.

 

Bouwen aan het 4V effect

Social Designers kijken door de 4V bril naar de organisatie. Waar en hoe bouwen we aan Veiligheid, Vertrouwen, Verbinding en Vrijheid? Wie willen dit al, hoe kan ik hen versterken? Welke bruggen kunnen we bouwen? Hoe ondermijn ik vaste denkpatronen? Ze spreken medewerkers, observeren tijdens werkoverleggen (op ieder niveau), verrassen met kleinschalige initiatieven, geven (on)gevraagd advies, zijn beschikbaar als sparringpartner voor wie wil, geven feedback en stellen talloze vragen. Ze dagen uit en dragen nieuwe ideeën aan.

 

Goed idee!

Wat zou een Social Designer voor jouw organisatie kunnen betekenen? Ben je op nieuwe ideeën gebracht? Dat smaakt vast naar meer! Neem contact met ons op en we beginnen meteen.

 

Mail naar info@vivento.nl of neem contact op met een van onze coaches.


DIT ZIJN ONZE COACHES:

BRAM BEUTE | EXECUTIVE (TEAM) COACH & ONDERNEMER

MARJON BEUTE | COUNSELOR & (TEAM)COACH

REGINE VISSCHER | 4V PARTNER

INGE VISSCHER | 4V PARTNER

PETER VAN DER VALK | 4V PARTNER

TIMARA VAN KUIL | 4V PARTNER

JOKE BOSMAN | 4V PARTNER

HUGO SCHOUTEN | 4V PARTNER