Contextuele therapie

Wat zit er in jouw schatkist?  Wat heb jij meegekregen uit je opvoeding? Hoe ben jij gevormd door de vele gebeurtenissen en relaties in jouw leven.

Vanuit de Contextuele Wetenschappen (grondlegger: Prof. I.B. Nagy) is een therapeutische benadering ontstaan die problemen en levensvragen niet los kan en wil zien van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. De verbondenheid die er is met je ouders, grootouders en soms vele generaties voor hen en andere belangrijke (familie)relaties (broers/zussen, ooms, tantes, etc.) vormen de 'context' waarin jij bent opgegroeid en gevormd. 

 

Loyaliteit, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke aspecten in de dynamiek van menselijke relaties en zeker binnen familie verband. Het zijn vaak deze aspecten waar mensen persoonlijk en in relatie met anderen regelmatig tegen aan kunnen botsen. Het gevolg daarvan kan zijn dat de balans van geven en ontvangen verstoord wordt en men niet meer toekomt aan het bieden van gepaste en verantwoorde zorg (o.a. naar jezelf). Dit kan zo verstorend werken dat ook de volgende generaties daar door beïnvloed worden. Dus de vraag is dan: Hoe doorbreek jij deze roulerende 'rekening'? Want ook jij wilt vast niet dat jou kinderen nog moeten 'betalen' voor bv. de scheiding van jou ouders of zelfs die van je grootouders.

 

De ervaringen en gevoelens uit het verleden kunnen lichamelijk en emotioneel functioneren beïnvloeden. Ze hebben effect op jouw leven nu; op jouw zelfvertrouwen, op een eventuele relatie met je partner en je kinderen. Ook je werk en maatschappelijk functioneren kan hieronder leiden. Je bewust worden van zowel deze belemmering en blokkades, ontstaan door invloeden uit het verleden (de context), is het begin van de verandering.