Integratieve Psychotherapie

Al jaren zijn wij, vanuit Vivento, nauw betrokken bij de stichting Groundwork.  De inspirerende opleiding die meerdere van ons daar hebben mogen genieten, de vele verfrissende inzichten en rijke verbanden tussen psychologie en theologie hebben dagelijks invloed op ons werk en de begeleiding die we bieden.

Integratieve mensbenadering is de kern!

Binnen deze benadering gaan we ervan uit dat de verschillende dimensies in de mens - de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele dimensie - elkaar beïnvloeden en één samenhangend geheel vormen. Je kunt het niet los zien van elkaar en dus leren we je steeds meer te kijken naar het geheel en daarmee dus ook naar de samenhang van de diverse (onder)delen van mens zijn.

 

Integratie van psychologische stromingen

Ook het integreren van het gedachtegoed vanuit verschillende psychologische stromingen is kenmerkend voor deze aanpak vanuit Groundwork. In de praktijk betekent dit dat een integratieve therapeut de cliënt centraal zet en op maat gemaakte therapie aanbiedt. De therapeut zet verschillende interventies (behandel-aanpakken) ook integratief in, zodat de cliënt op psychisch, fysiek én spiritueel niveau daadwerkelijk begeleidt wordt naar gezondheid en groei. 

Integratie in de persoonlijkheid en het brein

Het integratieve karakter van de opleiding komt ook tot uiting in de focus op integratie in de persoonlijkheid vanuit de kennis dat neurologische en psychische integratie leiden naar gezondheid. 

 

Bron: Groundwork