Vivento
4V Teamscan

Hoe staat jouw team ervoor?

  • Is het veilig genoeg om fouten te mogen maken?
  • Ervaar jij in jouw team een gezonde balans tussen luisteren en spreken?
  • Worden mensen steeds stiller of nog stelliger en wil het gesprek maar niet op gang komen?
  • Zijn jullie eigenlijk tevreden en willen jullie tegelijkertijd blijven groeien?

Wij geloven dat teamleden zelf in staat zijn om de samenwerking te verbeteren. Het ligt in het verlangen van mensen om echt samen te werken. Het is hoe we van binnen in elkaar zitten. Dus laten we beginnen!

Bewustwording is het begin van de verandering

Begin met in beeld te brengen wat er echt in het team leeft. Begin met de 4V’s: Veiligheid, Vertrouwen, Verbinding en Vrijheid. Door de 4V teamscan breng je de thema’s op tafel waar het over zou moeten gaan en stel je het team maximaal in staat om aan de slag te gaan met wat voor hen belangrijk is. Er ontstaat inzicht in wat helpend is, wat goed is, wat beter kan en wat nodig is om elkaar weer te vinden. En daarmee begint het echte gesprek.

Start hier jouw 4V Teamscan

Meer informatie en referenties, lees hier verder...

Kennis door ervaring

De 4V teamscan is gebaseerd op onze 4V visie en op meer dan vijftien jaar ervaring in het werken met teams. Ontwikkeld op grond van publicaties vanuit de psychologie, antropologie (o.a. Deci & Ryan, Bateson & Dilts) en vanuit de organisatiekunde (o.a. Blanchard, Covey). Inmiddels al vele malen door ons ingezet bij onze opdrachtgevers (zie referenties).

‘’Een uniek HR instrument voor een diepteanalyse van teams. De scan is internet-based en heel eenvoudig uit te voeren.’’

Hoe gaat de scan in zijn werk?

Alle deelnemers brengen eerst voor zichzelf in beeld hoe ze het team ervaren op het gebied van de 4V’s. Dit doen ze door 46 stellingen te scoren op de huidige en de gewenste situatie. Na het invullen van de scan volgt een eerste persoonlijke rapportage (zie afbeelding) waarmee ze meteen in beeld krijgen waar voor henzelf de behoefte ligt.

Het tweede rapport is een terugkoppeling van de teamscores. Vivento analyseert de verkregen gegevens en brengt rapport (en zo nodig advies) uit aan de HR-verantwoordelijke en/of het management. Vervolgens is het van belang om de uitkomsten in het team te bespreken en samen een teamplan op te stellen waarin met elkaar gewerkt wordt aan beoogde doelstellingen. Uiteraard kan Vivento hierin ondersteunen en adviseren.

De 4V teamscan:

  • brengt in beeld waar het echt om gaat, binnen de teamdynamiek
  • is makkelijk af te nemen (internet based) en vraagt ca. 20 min. per medew.)
  • is ontstaan vanuit jarenlange teamcoach ervaring én theoretische onderbouwd

Referenties:

''Wil jij meer flow in jouw team, doe de analyse en krijg samen op tafel waar jullie met elkaar echt behoefte  aan hebben!''

Mijn team wil de 4V Teamscan doen

Heb jij nog vragen of wil je gewoon even vrijblijvend contact opnemen. Bel dan 038-4770560 of mail naar info@vivento.nl