Vivento
We krijgen de sleutels van het huis

Wij leveren administratieve software voor bedrijven. We automatiseren en verbeteren processen die het hart van een organisatie raken. We zien vaak gevoelige informatie en soms voelt het dan ook alsof onze klanten ons de sleutels van hun huis overhandigen. Dat vraagt om een groot vertrouwen in ons en dat wil ik waarmaken

Bij de start van een project brengen we zoveel mogelijk de wensen, eisen en problemen in kaart. Op die manier weten we wat er speelt en kunnen we goed inschatten welke oplossingen we kunnen bieden, maar ook datgene wat we mogelijk niet kunnen. Daar zijn we van te voren duidelijk over. We zien het als onze taak om dat te bewaken, omdat we ons realiseren dat het voor een klant lastig is in te schatten wat hij of zij koopt. Een tevreden klant is voor ons iemand die na afloop van een traject met een gerust hart een vervolgopdracht geeft omdat hij weet dat we als club te vertrouwen zijn en bijvoorbeeld bij verschil van inzicht over een factuur niet per definitie de bal bij hem neerleggen.

De leergangen van Vivento hebben me geholpen

De leergangen van Vivento hebben me geholpen om me meer bewust te worden van de invloed die ik heb als leidinggevende op ons team. Dat zijn namelijk ook de mensen die het in de praktijk moeten waarmaken. Het verder integreren van kernwaarden als veiligheid en vertrouwen, heeft bewerkstelligd dat we een team hebben met mensen die oog hebben voor elkaar. Ons personeelsverloop is denk ik mede daardoor laag en de teamgeest hoog.

Eén iemand weet nooit ‘alles’. Dat maakt dat ik de mensen in ons team aanmoedig om echt aandacht voor elkaar te hebben. Alleen door ons kwetsbaar naar elkaar op te stellen over dingen waar we even niet uitkomen kunnen we elkaar helpen. En zo’n houding werkt ook door in de onderlinge contacten als het even niet over ‘de zaak’ gaat. Veel klanten maken jaar in, jaar uit, de keus om te blijven samenwerken met ons. Dat vertrouwen van klanten in ons zie ik als een bevestiging van onze keus om betrouwbaar te willen zijn voor hen.

start jouw 4V effect

Charles Rommelaar
Mede-eigenaar & oprichter Arch-IT BV

Lees meer 4V verhalen