Vivento
Meer en meer 4V manager

Mijn ontwikkeling is er een van meer en meer gaan zien dat het echte kapitaal in mensen zit. Eerder was ik in mijn contact met medewerkers vooral gericht op hun professie, maar ik ben gaan inzien dat de professie wel mee komt als de mens voorop staat. Het is een variatie op de bekende uitspraak over teamwork: 1+1=3. Van Vivento heb ik geleerd: 1,5+1,5=3. In verbinding met elkaar groei je allebei van 1 naar 1,5.

Ik werk in een organisatie waar we van oudsher vrij hiërarchisch waren ingesteld. Als je als medewerker bij je leidinggevende aan tafel zat, was er een duidelijk verschil. In plaats van die verticale verbinding, zoek ik naar een horizontale verbinding. Verbinding vanuit gelijkwaardigheid, als mensen onder elkaar. Ja, er blijft een verschil en ik hak soms de knopen door op basis van mijn positie. Maar ik luister altijd naar de mensen die daar gewoon meer vanaf weten dan ik.

Eerst ruimte aan de ander

Dat betekent bijvoorbeeld dat ik tijdens een overleg met een van mijn managers niet meteen mijn lijstje afwerk. Hoe het met iemand persoonlijk gaat kan ook aan bod komen en voordat ik mijn punten inbreng, geef ik eerst ruimte aan de ander. Gezien de omvang van de organisatie kan ik niet meer van alle medewerkers weten wie hun partners zijn, maar ik vind het wel belangrijk dat de afdelingshoofden en managers het wel weten en dat is de cultuur die ik probeer in te brengen.

Verbinding vanuit gelijkwaardigheid, als mensen onder elkaar.

Ik doe dit niet alleen voor de ander, verbinding hebben vind ik zelf ook belangrijk, bijvoorbeeld dat er interesse wordt getoond wanneer ik mij een keer ziek meld. Maar juist ook de verbinding thuis met mijn gezin. Het is belangrijk om met een intensieve baan overdag ook ’s avonds nog voldoende energie te hebben om echt vader en partner te kunnen zijn. Ik ben er niet altijd trots op hoe ik na een lange dag thuiskom. Daarom hoop ik dat de kinderen, als ze later groot zijn, zeggen dat ik er echt voor ze was en dat ze zich met me konden verbinden.

start jouw 4V effect

Berto Smelt
Financieel manager Breman Installatiegroep
Directeur Breman Centrale Diensten

Lees meer 4V verhalen