Intro 'Ik-factor'

Wetenschappers Deci & Ryan hebben veel onderzoek [link naar artikel over dit onderzoek] gedaan naar zelfsturing, intrinsieke motivatie en zelforganisatie. Hun conclusie: mensen worden ten diepste gemotiveerd door twee drijfveren, namelijk autonomie en verbondenheid. Ieder mens wil autonoom zijn (wij noemen dat de IK-factor) en ieder mens wil leven in verbondenheid (wij noemen dat de WIJ-factor).

Hieronder zoomen wij in op die IK-factor. Een factor die bepalend is voor de effectiviteit van jouw leiderschap. Een factor die gaat over jouw identiteit en jouw autonomie. Hoe laat jij jezelf zien? Stap jij vrijmoedig naar voren, ook als de rest afwachtend zit te kijken? Laat jij jezelf horen, juist nu je mening zo afwijkend is van die van je collega's? Hoe uniek en dus anders mag jij zijn?

Kun jij dichtbij jezelf blijven en je grenzen zorgvuldig bewaken?

.....

Ik-factor

Als we stil staan bij de 'Ik-factor' dan gaat het over:

  • IQ: In verbinding zijn met jezelf (bewustwording, wie ben ik, identiteit, etc.)
  • EQ: Leven van binnenuit (Luisteren naar gevoel, emotie & behoefte inbrengen, etc.)
  • SQ: Persoonlijk Leiderschap (IK-positie innemen & in verbinding zijn,  empathie, afgestemd, begrensd, etc.)