Practice what you preach

‘Je kunt mensen begeleiden, tot zover als je zelf bent’. Een mooie uitspraak wellicht, maar waar zijn wij dan als team Vivento? Hoe is onze dynamiek? Hoe is ons contact?
Het afgelopen jaar hebben we intern ook niet stil gezeten. In onze teamontwikkeling en gezamenlijke analyse zijn we weer bepaald bij wat echt bijdraagt aan een gezond team (met 4V effect). Graag willen we hier wat van delen met jullie. Want wij geloven in ‘Practise what you preach’.

Bewustwording

We ontdekten dat we kwetsbaar kunnen zijn naar elkaar, open en van elkaar kunnen genieten. En tegelijk vroegen we ons af: durven wij ook te botsen met elkaar en conflict te maken? We zijn gaan inzien dat we allemaal geneigd zijn conflict te mijden. We zijn samen gaan kijken naar wat we hierover in ons leven geleerd hebben. Het was erg waardevol om elkaar hierin te begrijpen en ons bewust te worden van onze vermijdingen. En als vervolg daarop, hebben we voor onszelf een oefenplek gecreëerd. We hebben onderling ervaren hoe mooi en spannend het is om meer de waarheid op tafel te leggen, en tegelijk dat onze verbinding daarmee echter wordt.

Zoals gezegd, beïnvloedt, wie wij als Vivento zijn, ook onze drive en ons werk. Dus wat doet het als wij geneigd zijn conflict te mijden? Als een groep of een individu weerstand heeft, durven we het dan ook daarbij uit te houden? Dat we het niet gaan oplossen of proberen te doorbreken. Dat daarmee ook ALLES er kan zijn. Dat we bijvoorbeeld ook echt begrip en respect opbrengen als iemand kiest om niet te willen. Want als we hartscontact willen met elkaar, dan mag alles er zijn.

Ons team als oefenplek

We hebben als team uitgesproken dat we onderling een veilige plek willen creëren om te oefenen in hartscontact, te oefenen in conflict maken om zo als voorbeeld te zijn. Gezond conflict maken is niet makkelijk, maar het contact wordt wel veel echter dan wanneer je het gaat vermijden. Veel mensen vragen zich niet meer af of ze willen verbinden. Iedereen weet inmiddels wel dat we in een individualistische wereld leven en velen verlangen naar verbinding. Maar wel veel mensen vragen ons ‘hoe doen we dat dan’?

Een paar tips om te groeien naar een volwassen samenwerking en meer vrijheid ervaren in de verbinding. Wij noemen dit het 4V effect:

Luisteren:
Door te vragen ‘Ik wil graag weten hoe het voor jou is’ nodig je iemand uit en wordt de ander gezien. Dit is de basis, veiligheid creëren, onmisbaar voor ieder mens. Geloof in dat wat de ander zegt, waar is voor de ander. Jouw waarheid is vanuit jou wellicht waar maar niet DE waarheid. De ander heeft altijd een ander gezichtspunt, van waaruit hij/zij kijkt en vandaan komt. Probeer de ander te begrijpen en van daaruit tot een gezamenlijkheid te komen.

Afstemming:

Bij luisteren en contact maken met de ander gaat het om afstemming. Stem af op de ander. Je mag confronteren, eerlijk zijn, maar breng niemand in verlegenheid, kwets de ander niet, kijk of het dienend is voor de ander. Dus niet vanuit oordeel, maar vanuit mildheid. Hiermee bouw je aan vertrouwen in elkaar.

Gezond conflict maken:

Het maken van conflict is erg belangrijk voor teams. Als de conflicten op een gezonde manier zijn aangegaan en uitgewerkt, kan de groep meer volwassen gaan samenwerken en nieuwe verbinding voelen. Goed om samen uit te spreken dat je dit wilt oefenen en creëer met elkaar een soort ‘oefenperiode’. Met als doel om ervan te leren, confronteren in plaats van ontwijken en daarmee echtere verbinding te krijgen.

Steun:

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Veel mensen hebben de neiging om dingen alleen te doen, toch heeft iedereen steun nodig. Het delen van kwetsbare dingen maakt dat er herkenning ontstaat ‘ik ben hierin niet alleen’. Het leren vragen om steun of juist het geven is essentieel voor ieder mens. Hierdoor komt er meer begrip voor de ander en ontstaat er meer verbondenheid.

Begrenzen:

Om jezelf serieus te nemen, heb je zelf verantwoordelijkheid te nemen voor wat je wel of niet wilt en dus grenzen te stellen naar de ander. Spreek uit welk effect het gedrag van de ander op jou heeft en wat je daarin niet meer wilt of juist wel wilt en vertel daarbij wat jouw behoefte is hierin. Gewoon vriendelijk en duidelijk. Het is veel moeilijker om grenzen te stellen in plaats van te beschuldigen of te verwijten, maar wel effectiever en het voelt bevrijdend (onze 4e V van vrijheid). Tegelijk daag je de ander uit om verantwoordelijkheid voor zijn eigen stuk te nemen.