"Iedereen moet elkaar willen helpen"

Klanten van Knol Bouw uit Hasselt zien dat zij zich onderscheiden door de goede afstemming en samenwerking. Dat is precies waarin eigenaar Herman Knol het verschil wil maken. “We willen niet in de valkuil stappen om gelijk met de techniek bezig te gaan. Dat is een kunstje en dat kunnen er heel veel. Onze toegevoegde waarde zit in het proces er omheen, dat dat veel soepeler verloopt.”

Knol Bouw is een bedrijf met 30 medewerkers en zij investeren graag in duurzame relaties. Zo ook met Vivento, meerdere medewerkers van Knol Bouw hebben zich bij ons laten coachen en in 2018 kwam daar de start van de Projectverbindingssessies bij. Deze sessies zijn een vinding van Herman Knol.

Projectverbindingssessies

Een Projectverbindingssessie is een bijeenkomst met alle betrokken partijen bij een bouwproject. Denk de opdrachtgever, de architect, de gebruikers, et cetera. Hier leren ze elkaar beter kennen en komen de verschillende belangen op tafel. Er worden samenwerkingsafspraken gemaakt waar men later in het bouwtraject op terug kan komen. Herman Knol verwoordt zijn motivatie als volgt: “In mijn ogen is het resultaat van een bouwproject vooral afhankelijk van de gelijkwaardigheid in de samenwerking en het vertrouwen in elkaar. Alle betrokken partijen moeten elkaar willen helpen. Daarom investeer ik graag eerst in het contact en in het leren kennen van elkaar, voordat we van start gaan met de techniek.”

Groen bloed

Deze op samenwerken gerichte visie noemen ze bij Knol ‘groen bloed’, naar de belangrijkste kleur in de huisstijl van het bedrijf. Je herkent het meteen als je een van de busjes ziet staan of onderweg tegenkomt. Dit groene bloed houdt niet op bij de projectverbindingssessies. Herman Knol: “Investeren in mens en relaties geldt net zo goed voor onze eigen medewerkers en de onderaannemers, die noemen we co-makers. Ook met onze co-makers hebben we bij de start van een project een sessie. Wie is wanneer bezig? Welke wensen van de klant moeten we op elkaar afstemmen? Dit resulteert in een zeer laag personeelsverloop, we kunnen vol vertrouwen terugvallen op onze co-makers en veel klanten komen graag bij ons terug.”

Heeft deze manier van werken dan alleen maar voordelen? Herman: “Het heeft ons wel eens een klant gekost, partijen die met het mes op tafel de laagste prijs willen binnen halen, passen niet bij ons. We merken vooral dat er veel partijen juist wel met ons willen samenwerken. Het jaar 2020 is al grotendeels volgepland met lopende en nieuwe opdrachten."

Het streven naar duurzame verbindingen zit in het DNA van dit bedrijf. Als Vivento hebben we daar aan mogen bijdragen door meerdere projectverbindingssessies te begeleiden. Als jij onderkent dat jouw groeipotentie vooral ligt op het gebied van verbinding aangaan met jezelf, je medewerkers, leveranciers en/of je klanten, kom dan eens langs en neem ons mee op jouw reis naar meer verbinding.