Coachvraag van de week

Hieronder vind je een eerste coachvraag waarin het thema 'Rust' wordt behandeld. Aankomende 4 weken krijg je via de mail ook de andere coachvragen toegestuurd.