Relaties zijn allesbepalend

En daarom zit het je ook zo dwars als het niet lekker loopt. 

Want als:

 • Jij en je collega elkaar blijven negeren
 • Jullie samenwerking zoveel gedoe oplevert
 • Je vriend(in) meer blijft vragen dan dat jij kunt geven
 • Jij merkt dat het vertrouwen in de samenwerking onder druk staat
 • Jullie elkaar niet begrijpen

 

Ja, dan: 

 • Blijf jij bergen energie verspillen
 • Komen jullie beide niet tot je recht
 • Ervaar je niet de synergie die wel mogelijk is
 • Blijft er een vervelende sfeer tussen jou en de ander
 • Word je steeds wantrouwender naar elkaar
 • Voel je jezelf onzeker worden in relaties

We willen het soms wel, maar in de relatie kan je die ander niet veranderen.

Je kunt wel zelf stappen zetten om de verbinding in je relaties naar een volgend niveau te brengen. 

"De 4V Masterclass bevat uitdagingen om de relatie tussen jou en de ander te versterken."

"Je krijgt concrete handvatten om te werken aan meer Veiligheid, meer Vertrouwen en Verbinding tussen jou en de ander."

"Je werkt toe naar meer gelijkwaardige relaties; gelijkwaardig in de zin van geven en ontvangen"


Geloof jij, net als wij, dat gezonde (werk)relaties het verschil maken in jouw leven?

 

Maak werk van je persoonlijke ontwikkeling en groei in je relaties. Geniet van nieuwe inzichten en ga concreet aan de slag met behulp van de 4V Masterclass.

Maak hieronder je keuze en binnen een paar minuten heb jij toegang tot deze unieke online training van Vivento!

Investeer dan nu en kies wat bij jou past!

Inhoud 4V Masterclass Basic Pro
6 Modules (de basis)
11 Lesvideo's
4 Praktische opdrachten gericht op je relaties
Reflectieopdrachten na iedere module
4V Analyse: jouw relatie met de ander
Kerndocument: inzichten verankeren
Twee extra modules (incl 7 extra lesvideo's): een verdieping op Veiligheid & Vertrouwen en leren analyseren m.b.v. 4V's
Persoonlijke leerroutes: je kunt in de extra modules keuzes maken, passend bij jouw leerproces
Diverse opdrachten en werkvormen om de 4V's op de werkvloer te integreren
Investering incl. BTW €140,- € 240,-

Ps. Vergeet niet je buddy (als je dit wilt) uit te nodigen om zich ook aan te melden.

Ps. Vele organisaties hebben een opleidingsbudget, dus check je werkgever en maak er gebruik van. Na betaling ontvang je een formele factuur welke je als declaratie kan indienen.