Vivento
Persoonlijke coaching

Persoonlijke begeleiding door professionals waarbij we, in afstemming met de opdrachtgever heldere en concrete doelen c.q. leervragen formuleren. Het traject omvat na de Intakefase, gemiddeld vijf tot zeven intensieve sessies en wordt afgesloten met een evaluatie.

Daarna biedt Vivento een jaar lang de mogelijkheid aan de coachee, om deel te nemen aan 4V Inspiratie ateliers (max. 4) met als doel:

  • De verkregen inzichten goed te verankeren en op te frissen
  • In verbinding (met andere coachees) door te leren en dus investeren in eigen ontwikkeling
  • Opnieuw geïnspireerd te worden door en vanuit 4V gedachtegoed van Vivento.

In dit traject is aandacht voor jou als persoon en voor jou in relatie tot de ander. Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. de 4V's (vertrouwen, veiligheid, vrijheid en verbinden) en Bateson (logisch niveau van denken, leren en veranderen).

De ervaring van vele opdrachtgevers is dat het echt een blijvende verandering teweeg brengt, waardoor niet alleen de jij maar ook je omgeving daar de vruchten van plukt.

Uiteraard is elk traject maatwerk. We stemmen het graag met je af.
Mail hiervoor naar info@vivento.nl.

Ik maak meteen een afspraak!

Dit zijn onze coaches:
Bram Beute (Team)coach & ondernemer
Marjon Beute Counselor & (team)coach
Steven Mudde (Team)coach
Lizette Prins (Team)coach
Alize van Putten Office Manager
Regine Visscher Counselor & (team)coach
Joke Bosman 4V partner
Timara van Kuil 4V partner
Hugo Schouten 4V partner
Peter van der Valk 4V partner
Inge Visscher 4V partner