Vivento
4V Teamscan

Verbonden mensen zijn noodzakelijk voor iedere organisatie om te komen tot creativiteit, daadkracht, ondernemerschap en het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit is zichtbaar te maken door de 4V Teamscan! Dé teamanalyse die inzicht geeft in groepsdynamiek vanuit het 4V model.

De groepsdynamiek in het team en niet de samenstelling van het team, bepaalt hoofdzakelijk het succes van de samenwerking. Zo berichtte Ben Tiggelaar onlangs in het NRC. Koren op onze molen want dit is wat wij al jaren geloven. Het verschil wordt gemaakt door de interactie en dynamiek tussen de teamleden. De huidige en de gewenste groepsdynamiek wordt in beeld gebracht door de 4V Teamscan.

Teamanalyse m.b.v. 4V model

Is het Veilig genoeg om fouten te mogen maken? Hoeveel Vertrouwen hebben wij eigenlijk in elkaar? Genoeg om echt jezelf te kunnen zijn? En is er sprake van een gezonde balans van geven en ontvangen in ons team? Deze en nog vele andere vragen helpen om inzicht te krijgen in de activerende en belemmerende factoren van jullie samenwerking. Kijken met een 4V bril, zo noemen we dat. De 4V teamanalyse biedt jou de unieke mogelijkheid om de groepsdynamiek van jouw team (of van meerdere teams) in beeld te brengen.

"Die 4V bril heeft ons echt veel inzicht gegeven, hier willen we meer van!"

Gebaseerd op onze 4V visie en op twaalf jaar ervaring met het verbeteren van de samenwerking in teams. De scan geeft je snel en eenvoudig een beeld over hoe medewerkers hun team ervaren op dit moment en hoe ze het graag zouden willen.

De deelnemers bouwen direct een scherp zicht op en leren doordat ze een directe terugkoppeling (pdf) ontvangen. Een tweede pdf (nadat alle deelnemers de teamanalyse hebben ingevuld) rapporteert het gemiddelde van het hele team geeft een tweede impuls om te investeren in elkaar. Vivento analyseert de verkregen gegevens en brengt rapport (en zo nodig advies) uit aan de HR-verantwoordelijke en/of het management. Vaak volgt daarna een teamsessie om de verkregen inzichten ook te bespreken en te verscherpen, samen met het team. ZIEN is veranderen.

Een uniek HR instrument voor een scherpe teamanalyse. De scan is internet-based en heel eenvoudig uit te voeren. Kijk op www.4v-scan.nl

Mijn team wil de 4V Teamscan doen

Wordt dit je eerste kennismaking met Vivento, dan heten we jouw team met 30% introductiekorting van harte welkom. Meld je aan voor de scan via alize@vivento.nl.

Dit zal bijdragen aan een optimale balans tussen de 4V’s en de mogelijkheid om nog meer in vrijheid te werken.

Leergangen en coaching: