Vivento
Rouw en verlies in teams

Rouw en verlies gaat niet alleen over het bijzondere moment dat iemand sterft, maar hoort bij de dagelijkse levenspraktijk van loslaten en afscheid nemen.
Het is, iets verliezen wat je bezat of iemand loslaten met wie je verbonden was. En plaats maken voor iets nieuws.
We merken dit ook in ons werkveld. Vaak zijn ontslagen plotseling en dan is het goed om hier bij stil te staan. Eerst in jezelf maar ook in de relatie. Je verbreekt een relatie en het is goed om dat loslaten vorm te geven. Het is goed om hier ruimte voor te maken en te vertellen aan de ander wat je voelt, wat je gaat missen en wat je misschien nog kwijt wilt aan de ander.
Daarna komt er nog een fase, en dat is rouwen. Dat klinkt wat heftig en toch nemen wij dit ook in de coaching serieus. Vanaf nu is alles heel anders. Het aanvaarden dat het is zoals het is en het voelen dat je iemand mist, is goed om ruimte te geven.
Zo hebben we pas in een team een ‘stiltemuur’ gecreëerd waarop ze alles konden schrijven, tekenen en plakken wat ze aan de ander misten. Er werd gerouwd. We maakten een ritueel om het missen te markeren. Eerst in stilte en daarna deelden ze het met elkaar.
Ze werden zich bewust dat ze toen pas echt weer verder konden. Pas als er plek mag zijn voor dat wat je mist en je het ook mag delen met je collega’s, kan je weer naar de toekomst kijken.