Vivento
Ons boek: De kracht van verbinding

Dit boek (inmiddels al de tweede druk) is bedoeld voor mensen die zich willen oefenen in het verbinden van mensen. Een benadering die uitgaat van de 4 V's: veiligheid, vertrouwen, verbinding, vrijheid. Vivento hanteert deze 4 V's als een helpende bril voor het bouwen aan gezonde relaties. Vanuit de gedachte dat veiligheid en vertrouwen de pijlers zijn onder een echte verbinding in een organisatie: de ruggengraat!

‘Wat een prachtig geschenk, ik bestel er meteen tien voor mijn MT’


Verbonden mensen leggen de nadruk op echtheid. Ze durven kwetsbaar te zijn en tegelijk tonen ze daadkracht en nemen verantwoording. Ze werken als vrije mensen omdat ze verbonden zijn. Dat is de paradox van de 4V's. Nog meer bouwen aan verbinding in jouw organisatie; kijk ook eens bij Teamcoaching of start met een 4V Teamscan.

Wil je één of meerdere exemplaren bestellen?

Het is te verkrijgen via onze website: www.4v-effect.nl

Leergangen en coaching